รับสมัครงาน/โอน/ย้าย

ผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถารที่สอบ
9 เม.ย. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ปราสาท 429
                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
TOP