แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

ป่าโคกเปราะ
8 พ.ย. 2022 17:05:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.ปราสาท 537
       ป่าโคกเปราะ เป็นป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มีเนื้อที่ 205 ไร่ 2 งาน 80 ตร.วา กำหนดพื้นที่เป็น 2 บริเวณ คือ        1. บริเวณเพื่อการอนุรักษ...
ปราสาทตาเล็ง
8 พ.ย. 2022 17:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.ปราสาท 368
       ปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่ บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ใกล้เคียงกับตระเปียงละเบิก (หนองละเบิก) สามารถเดินทางจากอำ...
TOP