ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

x

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
39 หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร. 08-1878-4748
E-Mail: [email protected]
นายเจตน์กิจ กองทัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โทร. 097-945-2645
นางสุพงศ์ พันทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โทร. 061-696-2479
นายพงศ์พิสิฏฐ์ สมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โทร. 093-321-3573
นายนาค บุญส่ง เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โทร. 080-664-2583
นายสนั่น บัวทอง ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โทร. 082-137-2115

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

TOP