ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
  3. ทางโทรศัพท์ 08-1878-4748 (วันและเวลาราชการ)
  4. ส่ง Email :prasat4748@gmail.com
  5. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
TOP