กิจกรรม

นายกอบต.ปราสาท​ ได้มอบเงินช่วยเหลือ​ เกษตรกรผู้ทึ่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
30 พ.ย. 2023 10:49:54 กิจกรรม อบต.ปราสาท 20
        โดย​ นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์ นายกอบต.ปราสาท​ ได้มอบเงินช่วยเหลือ​ เกษตรกรผู้ทึ่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย​ (กรณีโคตาย)​ แก่นายเทพ​ ฉิมพิ...
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ครั้งที่ 1​ วันที่​ 10​
10 พ.ย. 2023 15:57:21 กิจกรรม อบต.ปราสาท 31
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ครั้งที่1​ วันที่​ 10​ พฤศจิกายน​ 2566​ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท   โดย​นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกอบต.ปราสาทป...
รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลืองกล้วยแสนหวี ประจำปี พ.ศ.2566
24 ต.ค. 2023 14:22:18 กิจกรรม อบต.ปราสาท 45
           งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลืองกล้วยแสนหวี ประจำปี พ.ศ.2566  นำโดยนายเจตน์กิจ  กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปร...
กิจกรรมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
24 ต.ค. 2023 14:18:53 กิจกรรม อบต.ปราสาท 51
กิจกรรมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมการรณรงค์การลดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
19 ต.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 35
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566             กิจกรรมโครงการอบรมการรณรงค์การลดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 
นายก อบต.ปราสาท ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ของโรงเรียนบ้านบ่อทอง ณ สวนน้ำเบนท์ลีย์
14 ก.ย. 2023 15:39:16 กิจกรรม อบต.ปราสาท 4,700
วันที่ 14 กันยายน 2566               นายเจตน์กิจกองทรัพย์ นายก อบต.ปราสาท เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ของโรงเรียนบ้...
กิจกรรมมอบใบประกาศให้กับเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 ก.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 29
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.             ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มอบเกียรติบัตรให้กับ...
กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อประชาชน (หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2566
11 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 41
วันที่ 8-10 กันยายน 2566            กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อประชาชน (หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร)ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย...
โครงการพัฒนาเกษตรนาแปลงใหญ่บ้านมะขามตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ก.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 33
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566            กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรนาแปลงใหญ่บ้านมะขามตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2566
ร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 ก.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 380
เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2566 นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นางสาวชลธิชา ดวงศรี รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปราสาท ได้นำคณะบริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
29 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 108
กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุม...
ร่วมมอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 ก.ค. 2023 09:35:25 กิจกรรม อบต.ปราสาท 66
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำโดย นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นางสาวชลธิชา ดวงศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา พนักงานส่ว...
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
29 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 105
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กิจกรรม : ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 เดือนมิถุนายน  -  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำโดย...
กิจกรรม "วันต้นไม้แห่งชาติ" และ "Big Cleaning ประจำปี 2566
31 พ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 118
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และคณะผู้บริหาร นางสาวชลธิชา  ดวงศรี รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.ปราสาท พร้อมข้าราชการ และพนักงาน...
กิจกรรมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ประจำปีงบประมาณ 2566
8 พ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 42
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566            กิจกรรมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 มี.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 179
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายเจตน์...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการตลาดนัดสีเขียว เกษตรอินทรีย์ชุมชน
22 มี.ค. 2023 16:51:10 กิจกรรม อบต.ปราสาท 133
วันที่ 22 มีนาคม 2566 อบต.ปราสาท จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการตลาดนัดสีเขียว เกษตรอินทรีย์ชุมชน นำโดย นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายก อบต.ปราสาทและคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน/คณะครูศูนย์พั...
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ฟางบ้านนายคำแหง แกมแก้ว บ้านกันโทรก หมู่ที่ 3
22 มี.ค. 2023 16:47:32 กิจกรรม อบต.ปราสาท 147
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.10 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้รับแจ้งเหตุ ว่ามีเพลิงไหม้ฟางบ้านนายคำแหง แกมแก้ว บ้านกันโทรก หมู่ที่ 3 โดยนายเจตน์กิจ...
การเผาถ่านในบริเวณพื้นที่ชุมชน
21 มี.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 160
เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  จากที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากชาวบ้านสะพาน  หมู่ที่ 8  เรื่อง การเผาถ่านในบริเวณพื้นที่...
TOP