กิจกรรม

โครงการสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
1 พ.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 222
โครงการสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มอบหมายให้ นายพงศ์พิสิฏฐ์ สมทอง เป็นประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุตำบลปราสาท ประจำปี 2567
6 เม.ย. 2024 15:04:44 กิจกรรม อบต.ปราสาท 61
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  นายเจตน์กิจ กองทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มอบหมายให้ นายพงศ์พิสิฏฐ์ สมทอง เป็นประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุต...
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
3 เม.ย. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 76
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.            นำโดย นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นางสาวชลธิชา ดวงศร...
โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ร่วมกับ โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยชุมชนน่าอยู่ (สสส.)
22 มี.ค. 2024 15:36:34 กิจกรรม อบต.ปราสาท 82
โดย นายเจตน์กิจ  กองทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ประธาน กล่าวเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชก...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2567
21 มี.ค. 2024 09:50:16 กิจกรรม อบต.ปราสาท 240
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประ...
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดนิทรรศการเนื่องในงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
18 มี.ค. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 44
วันที่ 18 มีนาคม 2567           เนื่องด้วยเป็นวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้เป็นตัวแทนอำเภอขุขันธ์ เข้าจัดนิทรรศการเนื่องในงาน “MOI Waste Bank...
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล
23 ก.พ. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 111
          นายเจตน์กิจ​  กองทรัพย์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ประธานกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิลตำบลปราสาท​ ร่วมกับข้าราชการ​ พนักงาน​ อบต.ปราสาทพ...
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567
21 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 271
วันที่  21  กุมภาพันธ์  2567 เวลา  09.30  น.             ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยท่านเขตต์กิจ  กองทรัพย์...
โครงการศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปราสาทเพื่อเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมการเกษตรด้านการพัฒนาการเกษตรในด้านการจัดการศัตรูพืช
14 ก.พ. 2024 09:35:44 กิจกรรม อบต.ปราสาท 279
โดย นายเจตน์กิจ  กองทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ประธาน กล่าวเปิดโครงการศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปราสาทเพื่อเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมการเกษตรด้านการพัฒนาการเกษต...
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน
1 ก.พ. 2024 15:08:13 กิจกรรม อบต.ปราสาท 134
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.           นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มอบหมายให้ นางสุพงค์ พันทอง รองนายก อบต.ปราสาท ให้นำทีมงานป้อง...
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการซ้อมแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
24 ม.ค. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 196
วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.              นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มอบหมายให้ นายพงศ์พิสิฏฐ์ สมทอง รองนายก อบต.ปราสาท และน...
นายกอบต.ปราสาท​ ได้มอบเงินช่วยเหลือ​ เกษตรกรผู้ทึ่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
30 พ.ย. 2023 10:49:54 กิจกรรม อบต.ปราสาท 123
        โดย​ นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์ นายกอบต.ปราสาท​ ได้มอบเงินช่วยเหลือ​ เกษตรกรผู้ทึ่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย​ (กรณีโคตาย)​ แก่นายเทพ​ ฉิมพิ...
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ครั้งที่ 1​ วันที่​ 10​
10 พ.ย. 2023 15:57:21 กิจกรรม อบต.ปราสาท 123
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ครั้งที่1​ วันที่​ 10​ พฤศจิกายน​ 2566​ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท   โดย​นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกอบต.ปราสาทป...
รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลืองกล้วยแสนหวี ประจำปี พ.ศ.2566
24 ต.ค. 2023 14:22:18 กิจกรรม อบต.ปราสาท 132
           งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลืองกล้วยแสนหวี ประจำปี พ.ศ.2566  นำโดยนายเจตน์กิจ  กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปร...
กิจกรรมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
24 ต.ค. 2023 14:18:53 กิจกรรม อบต.ปราสาท 134
กิจกรรมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมการรณรงค์การลดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
19 ต.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 203
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566             กิจกรรมโครงการอบรมการรณรงค์การลดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 
นายก อบต.ปราสาท ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ของโรงเรียนบ้านบ่อทอง ณ สวนน้ำเบนท์ลีย์
14 ก.ย. 2023 15:39:16 กิจกรรม อบต.ปราสาท 8,052
วันที่ 14 กันยายน 2566               นายเจตน์กิจกองทรัพย์ นายก อบต.ปราสาท เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ของโรงเรียนบ้...
กิจกรรมมอบใบประกาศให้กับเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 ก.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 120
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.             ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มอบเกียรติบัตรให้กับ...
กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อประชาชน (หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2566
11 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 126
วันที่ 8-10 กันยายน 2566            กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อประชาชน (หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร)ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย...
โครงการพัฒนาเกษตรนาแปลงใหญ่บ้านมะขามตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ก.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 172
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566            กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรนาแปลงใหญ่บ้านมะขามตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2566
TOP