วิสัยทัศน์ (Vision)

ปรับปรุงล่าสุด 28 ธ.ค. 2021 02:20:51 1,101

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า  การศึกษาได้มาตรฐาน"

 

TOP