ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

ท่านสามารถร้องทั่วไป ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
  3. ทางโทรศัพท์ 081-8784-748 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

TOP