ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
29 พ.ค. 2024 10:57:41 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ปราสาท 36
          รายชื่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุ ในพื้...
TOP