กิจกรรมมอบใบประกาศให้กับเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 ก.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 29

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

            ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรดีเด่น โดยคัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกรตำบลปราสาท จำนวน 10 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการตลาดนัดสีเขียว เกษตรอินทรีย์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566TOP