รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลืองกล้วยแสนหวี ประจำปี พ.ศ.2566

24 ต.ค. 2023 14:22:18 กิจกรรม อบต.ปราสาท 45

           งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลืองกล้วยแสนหวี ประจำปี พ.ศ.2566  นำโดยนายเจตน์กิจ  กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท คณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ รพ.สต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น  นักเรียนและผู้แทนชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้TOP