ให้เจ้าของป้ายยื่มแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

14 พ.ย. 2022 11:29:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ปราสาท 204TOP