โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 2565

23 ส.ค. 2022 14:30:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 111


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดีเสมอมากคะ

TOP