โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ

26 ส.ค. 2022 10:08:17 กิจกรรม อบต.ปราสาท 148

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โรงเรียนบ้านบ่อทอง โดยนายธีรศักดิ์ พฤกษา  ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านบ่อทอง และคณะครู ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปราสาท (สปสช.)

TOP