โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

27 ส.ค. 2022 15:35:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 126


วันที่ 27 สิงหาคม 2565  นายสุกิจ  กองทรัพย์  เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้คะ

TOP