เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านมะขาม หมู่ที่2(สายหนองละเบิก-หนองแก้ว) ปริมาณงานถนนกว้าง 4.00 เใตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.07 เมตร

26 มี.ค. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 142

TOP