ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการทัศนศึกษา (เปิดประตูสู่โลกกว้าง) วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค. 2022 13:45:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 45TOP