ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 232TOP