ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ 1 ป่าช้าวัดจันทราปราสาท ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ 1 ป่าช้าวัดจันทราปราสาท ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ม.ค. 2019 07:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 82

TOP