ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ ตามป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2022 14:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 54TOP