รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

29 เม.ย. 2022 15:04:51 แผนการดำเนินงาน อบต.ปราสาท 42

TOP