โครงการ/กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์

10 มี.ค. 2023 13:52:34 กิจกรรม อบต.ปราสาท 85

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ โดยนายเดชา จันดาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ซึ่งได้รับอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ปราสาท ณ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์TOP