เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

27 ม.ค. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 158

TOP