อบรมหลักสูตรมาตรฐาน​จริยธรรมของข้าราชการ​ พนักงาน​ ลูกจ้าง​ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​และ​พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ​ พ.ศ.​2540

13 ก.ย. 2022 20:29:09 กิจกรรม อบต.ปราสาท 83

เมื่อวันที่​ 8​ กันยายน​ 2565​ เวลา​ 08.30​ -​12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน​จริยธรรมของข้าราชการ​ พนักงาน​ ลูกจ้าง​ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​และ​พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ​ พ.ศ.​2540​ และการรับการร้องเรียนร้องทุกข์​ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565 โดยนางวรปภา​  ชัยพรหมมา ตำแหน่ง​ จพง.ป้องกันการทุจริตชำนาญการ​ จากสำนักงาน​ ป.ป.ช.​ประจำจังหวัดศรีสะเกษ​  สละเวลามาเป็นวิทยากรในวันนั้น

TOP