ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราปราสาทได้รับเกียรติบัตรเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

16 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 83

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เข้ากิจกรรมวันครู ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราปราสาทได้รับเกียรติบัตรเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีTOP