8 พ.ย. 2022 17:05:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.ปราสาท 456

       ป่าโคกเปราะ เป็นป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มีเนื้อที่ 205 ไร่ 2 งาน 80 ตร.วา กำหนดพื้นที่เป็น 2 บริเวณ คือ
       1. บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ (ประมาณ 133 ไร่)
       2. บริวณเพื่อการใช้ประโยชน์ (ประมาณ 72 ไร่)

ป่าชุมชนโคกเปราะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
       1. เพื่อการอนุรักษ์
       2. เพื่อการฟื้นฟู
       3. จัดการบำรุงรักษา
       4. เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสามดุลและยั่งยืน

เส้นทางแห่งรางวัล
       23 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบโล่รางวัลและป้ายป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด "โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน พ.ศ. 2564" ณ ป่าชุมชนโคกเปราะ โดยมีกำนันตำบลปราสาท คณะกรรมการป่าชุมชนและสมาชิกป่าเป็นผู้รับมอบTOP