ปราสาทตาเล็ง

8 พ.ย. 2022 17:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.ปราสาท 291

       ปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่ บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ใกล้เคียงกับตระเปียงละเบิก (หนองละเบิก) สามารถเดินทางจากอำเภอขุขันธ์ มาปราสาทตาเล็ง โดยใช้เส้นทาง ผ่าน ศก.4047 และ ศก. 4047 (20.0 กม.)

ลักษณะปราสาท
       ปราสาทตาเล็ง มีลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยว ตั้งอยู่บนฐานองค์ปรางค์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันสภาพเหลือเพียงผนังด้านหน้าบางส่วน มีประตูเข้าได้ทางเดียว อีกสามด้านเป็นประตูหลอก ลักษณะสำคัญคือ เสาติดผนังประตูหน้าทั้งสองข้างยังคงพบลวดลายสลักเต็มแผ่นอย่างสวยงามเป็นลายก้านขด และยังพบว่ามีทับหลังวางอยู่หลายชิ้น หนึ่งในนั้นเป็นภาพสลักพระอินทร์ทรงช้างในเรือนแก้วหน้ากาล ซึ่งคายท่อนพวงมาลัยออกมาจากปาก และยึดท่อนพวงมาลัยนั้นไว้ในมือด้วย นอกจากนี้ยังพบทับหลังสลักภาพฤาษีนั่งเรียงกันในท่าสมาธิ 7 คน จากหลักฐานสันนิษฐานว่าสร้างปราสาทนี้ในราว พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 1730TOP