ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกเพชร ตำบลปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พ.ย. 2022 11:24:49 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 89TOP