ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่ิองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 542TOP