ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำขบวนรถแห่เครื่องเซ่นไหว้รถเศรษฐกิจพอเพียงและขบวนรณรงค์ตามโครงการกล้วยแสนหวี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมโครงการ

14 ก.ย. 2022 13:25:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 39TOP