ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กปฐมวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราปราสาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง สะพาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปราสาทตาเล็ง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 138

TOP