ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 47TOP