ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 74TOP