ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 (สายบ้านคลอง - บ้านโคกสวาย) ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 (สายบ้านคลอง - บ้านโคกสวาย) ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ม.ค. 2019 08:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 64

TOP