ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแกน หมู่ 5 เส้นป่าช้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแกน หมู่ 5 เส้นป่าช้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค. 2019 08:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 62

TOP