ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ต.ค. 2022 13:25:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 36TOP