ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)

3 ต.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 185TOP