กิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) การล้างมือที่ถูกวิธี

กิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) การล้างมือที่ถูกวิธี

8 พ.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 505

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน​ (สสส.)​โดยจัดกิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19)โดยการจัดทำอ่างล้างมือและป้ายรณรงค์
การล้างมือที่ถูกวิธีและป้ายรณรงค์การป้องกันจากไวรัสโคโรนา​ (โควิด-19)ในพื้นที่ตำบลปราสาท

 

TOP