กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

14 ม.ค. 2023 17:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 62

วันที่ 14 มกราคม 2566 อบต.ปราสาทได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รร.ในเขตอบต.ปราสาท รพ.สต.ตำบลปราสาท ผู้ร่วมสมทบทุนและร่วมบริจาค รวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก ๆ ท่านTOP