การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

30 พ.ย. 2022 10:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ปราสาท 89TOP