กิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 มี.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 17
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายเจตน์...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการตลาดนัดสีเขียว เกษตรอินทรีย์ชุมชน
22 มี.ค. 2023 16:51:10 กิจกรรม อบต.ปราสาท 35
วันที่ 22 มีนาคม 2566 อบต.ปราสาท จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการตลาดนัดสีเขียว เกษตรอินทรีย์ชุมชน นำโดย นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายก อบต.ปราสาทและคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน/คณะครูศูนย์พั...
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ฟางบ้านนายคำแหง แกมแก้ว บ้านกันโทรก หมู่ที่ 3
22 มี.ค. 2023 16:47:32 กิจกรรม อบต.ปราสาท 61
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.10 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้รับแจ้งเหตุ ว่ามีเพลิงไหม้ฟางบ้านนายคำแหง แกมแก้ว บ้านกันโทรก หมู่ที่ 3 โดยนายเจตน์กิจ...
การเผาถ่านในบริเวณพื้นที่ชุมชน
21 มี.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 49
เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  จากที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากชาวบ้านสะพาน  หมู่ที่ 8  เรื่อง การเผาถ่านในบริเวณพื้นที่...
โครงการ/กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
10 มี.ค. 2023 13:52:34 กิจกรรม อบต.ปราสาท 84
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรี...
ออกสัญจรเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการในด้านต่างๆของประชาชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป
10 มี.ค. 2023 13:49:28 กิจกรรม อบต.ปราสาท 61
ระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำโดยนายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบรอหารส่วนตำบลปราสาท นางสาวชลธิชา ดวงศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบ...
กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
13 ก.พ. 2023 14:22:14 กิจกรรม อบต.ปราสาท 141
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้ดำเนินการจัดประชุม ทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราปราสาทได้รับเกียรติบัตรเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
16 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 82
วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เข้ากิจกรรมวันครู ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราปราสาทได้ร...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
14 ม.ค. 2023 17:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 62
วันที่ 14 มกราคม 2566 อบต.ปราสาทได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รร.ในเขตอบต.ปราสาท รพ.สต.ตำบลปราสาท ผู้ร่วมสมทบทุนและร่วมบริจาค รวมทั้งผู...
มอบทุนการศึกษาและขนมให้กับโรงเรียนในเขตบริการตำบลปราสาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 และวันขึ้นปีใหม่
12 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 60
วันที่ 12 มกราคม 2566 อบต.ปราสาท นำโดย นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มอบทุนการศึกษาและขนมให้กับโรงเรียนในเขตบริการตำบลปราสาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 และวันขึ้นปีใหม่
ประชุม อบรม คณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทาง สาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขยายผลในชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาท
11 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 64
วันที่ 11 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดสะอาด” (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) องค์การ บริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายเจตน์กิจ กอง...
เปิดศูนย์ปฏิบัติการ​ร่วม​ป้องกัน​และ​ลด​อุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ช่วง​เทศกาล​ปีใหม่​ปี​ 2566
29 ธ.ค. 2022 17:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 70
วันที่่​ 29​ ธันวาคม​ 2565 โดย​ นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​  ร่วมกับ​  พนักงาน​  อปพร.​ อสม.​ ผู้นำชุมชน​และกู้ชีพ​ กู้ภัย​ ร่วม​เปิดศูนย์ปฏิบัติการ​ร่...
พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
14 ก.ย. 2022 20:52:02 กิจกรรม อบต.ปราสาท 218
วันที่ 14 กันยายน 2565   องค์การ บริหารส่วนตำบลปราสาท  นำโดย  นายเจตน์กิจ  กองทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  นางอภิชา  ขาวสะอาด  รองปลัดองค์การบร...
อบรมหลักสูตรมาตรฐาน​จริยธรรมของข้าราชการ​ พนักงาน​ ลูกจ้าง​ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​และ​พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ​ พ.ศ.​2540
13 ก.ย. 2022 20:29:09 กิจกรรม อบต.ปราสาท 134
เมื่อวันที่​ 8​ กันยายน​ 2565​ เวลา​ 08.30​ -​12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน​จริยธรรมของข้าราชการ​ พนักงาน​ ลูกจ้าง​ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​และ​พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ...
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน​ ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.​2565 ณ​ วัดป่าถ้ำผึ้ง​ อำเภอภูสิงห์​ จังหวัดศรีสะเกษ​
13 ก.ย. 2022 20:22:34 กิจกรรม อบต.ปราสาท 159
เมื่อวันที่​ 8​ -​ 9  กันยายน​ 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน​ ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.​2565  ณ​ วั...
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
27 ส.ค. 2022 15:35:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 189
วันที่ 27 สิงหาคม 2565  นายสุกิจ  กองทรัพย์  เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท...
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
26 ส.ค. 2022 10:08:17 กิจกรรม อบต.ปราสาท 220
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเฝ้าระวังป...
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 2565
23 ส.ค. 2022 14:30:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 171
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดีเสมอมากคะ
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ (ตามระบบมาตรฐาน GAP)
18 ส.ค. 2022 11:50:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 156
   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ (ตามระบบมาตรฐาน GAP) สู่ผู้บริโภค ณ ศาลาประชาชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อ.ขุขั...
กิจกรรมโครงการเข้าวัดพัฒนาจิต​ทำบุญร่วมมิตรช่วงเข้าพรรษา​
12 ส.ค. 2022 09:30:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 140
วันที่​ 12​ ส.ค​ 65​ เวลา​07.30 น.​ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดพัฒนาจิต​ทำบุญร่วมมิตรช่วงเข้าพรรษา​  ณ​ วัดจันทราปราสาท
TOP