นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงล่าสุด 17 มี.ค. 2023 04:51:25 1,016

สรุปข้อมูลอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

TOP